Tilladelse og rammer for officiel åbning af tennisbanerne..

Kære foreninger,
Sundhedsstyrelsen, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske gymnastik- og idrætsforeninger (DGI) aftalte mandag aften, at idrætsforeninger kan gå i gang med en begrænset opstart af visse udendørsaktiviteter. Dansk Boldspil-Union (DBU) har meldt ud, at fodboldaktiviteter stadig ikke må afvikles, og derfor har Solrød Kommune besluttet, at der stadig ikke må foregå fodboldaktiviteter på kommunens udendørsfaciliteter.
Kommende åbne og lukkede kommunale udendørsfaciliteter
Solrød Kommune har besluttet, at I kan bruge følgende udendørsfaciliteter under Sundhedsstyrelsen, DIF og DGI’s retningslinjer:
• Tennisbaner
• Petanquebaner
• Atletikbane i Jersie
• Græsarealer ved Jersiehallen
• De mindre boldbaner og træningsområde ved Havdrup Idrætscenter
• Udendørsarealerne ved spejderhytterne
• Græsarealer ved Havdrup Skole, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Solrød Gammel Skole, efter kl. 16.00 i hverdage samt hele dagen i weekenderne
Følgende faciliteter er stadig lukkede:
• Kunstgræsbanen ved Solrød Idrætscenter
• Alle stadionbaner (Solrød Strand, Jersie og Havdrup)
• Alle ridehaller
• Alle omklædnings- og badefaciliteter
Da omklædnings- og badefaciliteter fortsat er lukket, er det en god ide at være omklædt hjemmefra.
Offentlige toiletter vil stadig være lukkede. Toiletter i tilknytning til fælles omklædnings- og badefaciliteter kan åbnes for en begrænset medlemskreds. Inden åbning skal foreningen opstille retningslinjer for brug af toilettet, som betyder mindst mulig smitterisiko.
Retningslinjer for brug af udendørsfaciliteter
Sundhedsstyrelsens retningslinjer er:
• Bliv hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner
• Hold afstand og undgå kontaktsport. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet
• Undgå at dele mad med andre
• Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem
• Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller ikke drikkedunke
DIF og DGI’s retningslinjer tilføjer desuden:
• At man ikke må samles flere end 10 personer
• At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
• At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
• Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
• Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige
I kan være flere grupper på samme græsareal. Hvis I er flere grupper, skal I:
• Højst være 10 personer per gruppe
• Holde afstand fra de andre grupper
• Udvise omtanke til andre grupper
• Ikke interagere med andre grupper
• Overholde Sundhedsstyrelsens krav om mindst fire kvadratmeter udendørsareal per person
Rekvisitter på idrætscentre
Torsdag den 23. og fredag den 24. kan du hente og aflevere rekvisitter på en idrætsfacilitet indtil kl. 16.00. Fra mandag den 27. april kan du hente og aflevere rekvisitter indtil kl. 21.00 efter aftale med idrætspersonalet. Ring til idrætscenterets vagttelefon: 56182580 og lav en aftale. I skal selv sørge for rengøring af rekvisitter og kontaktflader.
Åbning
Solrød Kommunes udendørsfaciliteter åbner fra i morgen den 23. april 2020.
Det glæder os at se gang i jeres aktiviteter igen – selvfølgelig inden for de givne rammer beskrevet i mailen her 


KULTUR- OG FRITIDSSEKRETARIATET
Solrød Center 4
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182804
www.solrod.dk