Havdrup Tennis Klub
Lukket gruppe
Bliv medlem af gruppen
 
Modtaget donation

15000 kr til inventar.

@nordeafonden

Til Medlemmer af Havdrup Tennis Klub

Hermed en lille opdatering på hvad der er sket efter klubhuset brændte:

Politiets brandtekniker er nu færdig med deres undersøgelser og stedet er frigivet. Vi afventer en rapport om hvad de fandt ud af.

Nedrivningstilladelse er nu kommet og forsikringen har rydet brandtomten.

Forsikringsselskabet sørger en ny byggetilladelse. Søgt 10. April 2019

                       Hurra 27.maj fik vi endelig byggetilladelsen,

Man må sige at Sølrød kommune arbejder stærkt.  (SMIL eller GRÆD)

Der vil blive fremstillet en ny pavillon forventes opsat slut august og opført et nyt depotrum og overdækning, som det var før branden.

Da indbo ikke var forsikret, skal vi selv finde midler til dette og diverse fonde er søgt.

Heldigvis kan vi bruge alle banerne, så der er ingen undskyldning for ikke at spille tennis. 

Der er nu opsat et midlertidigt telt ved slåmuren.

Alle planlagte aktiviteter vil blive afviklet på bedst mulige måde.

Bestyrelsen håber at alle fortsat vil støtte op om klubben og vi glæder os til at se Jer på banerne. 

Klubhuset brændte ca. Kl. 02 den 24/2

Se billeder tryk HER     Se video tryk HER


Dette er sket I sæson 2019


06-10-2019 Aktivitets dag kl. 09.00 - 12.00 Se her

  

06-10-2019 Sæson afslutning  kl. 12.00 - ???? Se her Åbenbane for seniorer hver onsdag kl 1.30 til ?


                                     Åbenbane for juniorer onsdag kl 16.30 til 17.30
Tilmelding til Sjov Sommer den 1. juli og 3. juli for Juniorer er nu åbnet.

     Tilmeld 1. juli / tryk her Alt optaget denne dag.


Tilmeld 3. juli / tryk her Stadig ledige pladserHusk at tilmelde dig Midsommer turneringen den 19 juni, senest 16. Juni SE HER


Stander hejsning 28. April kl 9. Se her


Åbent hus 28. April kl. 10 - 12 Se her


            Aktivitetsdag 14. April kl. 9.00 se her


Havdrup Tennis Klub

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00  

Havdrup hallen i mødelokale 2 i Hal 2 på første sal ved siden af Multisalen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

     til godkendelse.

 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

 5. Budget for det kommende år.

 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.                    

 7. Valg af formand

          Steen Munkholm er ikke på valg.

 8. Valg af kasserer

          Finn Jensen er på valg.

 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

          Kirsten Larsen er ikke på valg.

          Ena Munkholm er på valg.

          Jan Hansen er på valg.

          Martin Sonne er på valg.

10. Valg af revisor

          Steen Klit Andersen er på valg.

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant

         Suppleant til bestyrelsen   Alice Flarup

         Revisorsuppleant   Dorthe Christiansen

12. Eventuelt