free amp templates


AKTIVITETSDAG 

Aktivitetsdag 2. oktober 2022 kl. 9-12
For at vi til stadighed skal have et dejligt og velfungerende anlæg afholder vi aktivitetsdag, hvor vi opfordrer så mange som muligt til at møde op, for at få udført de opgaver der er i forbindelse at vinteren nærmer sig. Desuden er der tradition for at vi har nogle hyggelige timer sammen med andre medlemmer af Havdrup Tennis Klub. Vi starter kl. 9 og slutter kl. 12 og hvis vi er hurtige med arbejdet, kan vi også nå at spille lidt tennis.
Så bak op om arrangementet.

HUSK: Der kan spilles tennis på banerne hele året hvis vejret tillader det.