site maker


Havdrup Tennis Klub

Indkalder til  Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00  i Klubhuset 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 

      til godkendelse.

 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.  

 5. Budget for det kommende år. 

 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

   7. Valg af formand 

          Steen Munkholm er ikke på valg.

 8. Valg af kasserer 

          Finn Jensen er på valg.

 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

          Kirsten Larsen Går af.

          Ena Munkholm er på valg. Ønsker anden post i bestyrelsen - ikke motionist formand.

          Jan Hansen er på valg.

          Martin Sonne er på valg.

10. Valg af revisor 

          Steen Klit Andersen er på valg.

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

         Suppleant til bestyrelsen: Mangler

         Revisorsuppleant: Dorthe Christiansen

Eventuelt 

MØD OP OG KOM MED NYE INPUT.