how to build a website


Havdrup Tennis Klub

Indkalder til  Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 21. marts Kl. 19.00  i Klubhuset 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 

      til godkendelse.

 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.  

 5. Budget for det kommende år. 

 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

   7. Valg af formand 

          Steen Munkholm er  på valg.  (Genopstiller ikke)

 8. Valg af kasserer 

          Finn Jensen er ikke på valg.

 9. Valg af øvrige medlemr til bestyrelsen  

          Martin Sonne er på valg. (Næstformand/Sekretær)    (Genopstiller ikke) 

          Gert holdt Andrersen er ikke på valg.  (Bestyrelsemedlem)

          Ena Munkholm er på valg.    (Motionsudvalg) (Genopstiller ikke)

          Jan Hansen er på valg.        (Teknikudvalg)

          Henrik Muxoll er på valg.      (Bestyrelsemedlem)

10. Valg af revisor 

          Steen Klit Andersen er på valg.

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

         Suppleant til bestyrelsen: Winnie Bruun Nielsen 

         Revisorsuppleant: Minna Holbech

Eventuelt 

MØD OP OG KOM MED NYE INPUT.