free portfolio site templates


Havdrup Tennis Klub

Indkalder til  Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 30. april 2022 kl. 19.00  i Klubhuset 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 

      til godkendelse.

 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.  

 5. Budget for det kommende år. 

 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

   7. Valg af formand 

          Steen Munkholm er  på valg.

 8. Valg af kasserer 

          Finn Jensen er ikke på valg.

 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

          Gert holdt Andrersen er på valg.

          Ena Munkholm er ikke på valg.

          Jan Hansen er ikke på valg.

          Martin Sonne er ikke på valg.

          Henrik Muxoll er på valg. 

10. Valg af revisor 

          Steen Klit Andersen er på valg.

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

         Suppleant til bestyrelsen: Winnie Bruun Nielsen 

         Revisorsuppleant: Dorthe Christiansen

Eventuelt 

MØD OP OG KOM MED NYE INPUT.